Bootcamp: in 3 dagen naar een gedeelde uitgeefvisie

Met een zeer diverse groep managers en medewerkers van een uitgeverij tot een gedeelde visie voor een toekomstbestendige portfoliostrategie komen. Dat was de opdracht tijdens een 3 dagen durende bootcamp die GEA modereerde.

Vraagstelling en probleemdefinitie: een gedeelde visie en strategisch kader
De noodzaak voor deze uitgeverij om tot een gedeelde visie te komen kwam voort uit disruptieve ontwikkelingen in de markt in combinatie met met een behoefte aan een op innovatie gericht portfolio beleid. Het doel van de 3-daagse bootcamp was om de gedeelde visie te smeden tot gietijzeren strategisch kader voor productontwikkeling.

Oplossing: de bootcamp
De uitgeverij heeft GEA gevraagd een programma vorm en invulling te geven om tot de gestelde doelen te kunnen komen met een zo groot en breed mogelijke groep medewerkers. Door in verschillende teamsamenstellingen samen te werken aan uitdagende opdrachten hebben de deelnemers niet alleen inzichten opgedaan over de problematiek en oplossingsrichtingen, maar ook in elkaars vakgebied en welke wisselwerking zij met elkaar hebben in de ontwikkeling van producten en diensten. Dit draagt bij aan het versterken van samenwerking in de organisatie.

De eerste dag van de bootcamp stond in het kader van het schetsen van een toekomstscenario en een kader voor de visie. Met het management team is gewerkt aan deze briefing voor de volgende twee dagen in het programma. Tijdens deze dag zou blijken dat overeenstemming brengen in verschillende visie en overtuigingen best lastig kan zijn. Daarom besloten we het programma flexibel te houden zodat we het op basis van de uitkomsten en besluiten konden aanpassen. Hierdoor konden de zestien medewerkers die bij dag 2 van de bootcamp aan zouden schuiven aan de slag met het tot leven wekken van een selectie van persona’s. Hieruit zijn cruciale nieuwe inzichten ontstaan die als rode lijn in het programma hebben gediend. Ondertussen hebben inhoudsdeskundigen samen met de managers succesvol gewerkt aan het gedeelde kader.
Het programma verliep bijzonder soepel. Sturing was mogelijk doordat we onder de deelnemers vier ‘politieagenten’ hadden aangewezen om de scope en doelstellingen te bewaken. Zij noteerden bijvoorbeeld discussiepunten en aannames, waardoor er geen tijd werd verloren en de focus scherp bleef.

Het einde van de 3-daagse bootcamp werd afgesloten met een actieve en creatieve opdracht, waarbij er in verschillende teams een mock-up en pitch ontwikkeld moest worden voor een tweetal producten die na de 3-daagse ontwikkeld zouden worden. Hierbij moest gebruik worden gemaakt van de inzichten die de deelnemers tijdens de bootcamp hadden opgedaan. Na slechts een uur stonden er zes unieke creatieve concepten, die de potentie die in de mensen en de organisatie zit zichtbaar maakte: een topprestatie!

Resultaat: het verdrag
Deze samenvattende creatieve opdracht was niet alleen maar lachen, gieren, brullen. Een aantal realisaties over de manier van samenwerken en ontwikkelen sloegen in als een bom. Daarom moet de organisatie borgen wat er neergezet is en direct tot actie overgaan. GEA ondersteunt de organisatie bij het uitwerken van plannen en overgang naar realisatie. Als startpunt wordt hiervoor ‘het verdrag’ gebruikt: een overzicht van de afspraken en besluiten die ten grondslag liggen aan de nieuwe beweging.

Karlijn_square
“Een bootcamp is samen een intensief proces doormaken.
Daar onderdeel van zijn, is iets heel bijzonders!”

Karlijn Meijer, GEA consultancy

• 3 juni 2016

Comments are closed.

UA-57560273-1