Inzicht in crossmediale communicatie

Nieuwe kanalen en dragers, voortdurend wijzigende marktomstandigheden en andere klantwensen dwingen organisaties nadrukkelijk aandacht te geven aan informatie-, publicatie- en communicatielogistiek. Bij diverse redacties is de interactiekaart-methodiek ingezet om inzicht te krijgen in gebruikerservaringen, regievoering over mediakanalen en de relatie tot de eigen content of producten.

InteractiekaartWat was de vraag? 
Een organisatie die de transitie maakt naar een crossmediaal gedreven model, heeft GEA gevraagd om de verschillende afdelingen inzicht en overzicht te leren krijgen in eigen communicatiestromen. Het objectief is efficiënt en effectief crossmediaal te werken.
Wat heeft GEA communicatielogistiek gedaan? 
Aan de hand van de Interactiekaart-methodiek wordt allereerst inzicht in de doelgroep verkregen. Uit welke segmenten bestaat de doelgroep en hoe gedraagt dit type zich? Vervolgens wordt er een keuze gemaakt in deze klantsegmenten. Welk segment heeft prioriteit en op welke klant richt je je energie? Daarna wordt vanuit het perspectief van de klant beredeneerd welke informatie-, advies- of productbehoefte hij heeft en via welke mediakanalen hij hierin ‘bediend’ wil worden. Vervolgens wordt geplot welke producten beantwoorden aan de geschetste informatiebehoefte. Worden deze producten ook gedistribueerd via de voorkeurskanalen van de klant? Door deze zaken tegen elkaar uit te zetten ontstaat een beeld van gaten en overbodige activiteiten in de communicatie.

Wat was het resultaat? 

Het resultaat van het werken met de Interactiekaart-methodiek is, dat de organisatie een ontwikkelingsplan per afdeling heeft kunnen samenstellen, aan de hand van bevindingen en conclusies uit de methodiek. Hierin worden bepaalde activiteiten afgestoten en op andere producten of kanalen juist ingezet. Het biedt eenduidig inzicht en overzicht in de activiteiten en de objectieven; alle neuzen dezelfde kant op. Er is meer overeenstemming in werkzaamheden en tussen afdelingen bereikt, waardoor de organisatie als geheel efficiënter werkt. De regiefactor in de organisatie over het algemeen is vergroot, doordat het gebruik van de Interactiekaart-methodiek herhaaldelijk en op eigen initiatief toegepast kan worden.N.B. De Interactiekaart-methodiek garandeert discussie. Het brengt naar de oppervlakte in welke mate management en medewerkers op één lijn zitten wat betreft de definitie van klanten, producten en mediakanalen. Vervolgens komt aan het licht wat de eventuele doublures en hiaten in de eigen informatie- en communicatievoorzieningen zijn. Het wordt visueel zichtbaar dat sommige producten wellicht overbodig zijn, in de verkeerde vorm en/of via het verkeerde kanaal worden aangeboden. Ook kan duidelijk worden dat een belangrijke klantbehoefte onbeantwoord blijft.

• 20 maart 2015

Comments are closed.

UA-57560273-1