Reorganisatie AVC

Het Audiovisueel Centrum (AVC) van een universiteit was langere tijd onderdeel van de Bibliotheek (UBVU) organisatie. Een strategische herpositionering van UBVU liet geen ruimte voor het AVC binnen deze organisatie. Een herpositionering van het AVC vormde een uitdaging voor de interne kwartiermakers. Daarnaast bestond er een bezuinigingsdoelstelling. In zes weken heeft GEA met de betrokken medewerkers, de leiding en vele vormen van overleg, een strategische visie voor het AVC ontwikkelt, het reorganisatiebesluit voorbereidt en de besparingsdoelstellingen realiseerbaar gemaakt.

Wat was de vraag? 

GEA beantwoordde in samenwerking met de medewerkers, de kwartiermakers, de leiding en OR de volgende vragen: hoe opereert de huidige organisatie en hoe zien de financiële resultaten van het AVC eruit? hoe ervaren de klanten de dienstverlening en welke ontwikkelingen ziet de klant ontstaan? ontwikkel een strategische visie voor de activiteiten van AVC waarmee de grootste meerwaarde voor de universiteit bereikt kan worden? welke organisatievorm kan invulling geven aan de invulling van de uitgewerkte visie? kan met geschetste organisatie de vastgestelde bezuinigingsdoelstelling gehaald worden?
 Wat heeft GEA communicatielogistiek gedaan? 


GEA heeft met een strak gefaseerde aanpak en bewuste moderatie op alle niveaus, de medewerkers, leiding en het georganiseerde overleg meegenomen in de opbouw van een strategische visie. In werkgroepen zijn de ontwikkelingen op onderwijsgebied geformuleerd, met medewerkers technische ontwikkelingen beoordeeld en met de leiding van de organisatie de huidige organisatie geanalyseerd. Samen met de leiding is draagvlak voor de veranderingen gezocht met medewerkers en de OR. Tevens is een bedrijfseconomische onderbouwing gemaakt en is het AVC nieuwe stijl bij een nieuwe directie ge(her-)positioneerd.

Wat was het resultaat? 

Een door medewerkers, OR en de leiding van de organisatie geaccepteerde lange termijn visie, een uitgewerkt reorganisatieplan met een herindeling van de functies en een nieuw ‘thuis’ voor de afdeling binnen de facilitaire organisatie van de universiteit.

• 12 februari 2015

Comments are closed.

UA-57560273-1