Strategisch portfolio management

Waar gaan we ons op richten en welke strategische keuzes moeten we maken ten aanzien van onze bestaande portfolio? Een volledige GE-analyse en een aansluitend investeringsbeleid geven houvast aan de organisatie.

Wat was de vraag?

Een educatieve uitgever wil een strategische focus aanbrengen in haar portfolio. Welke producten blijft de organisatie in toekomst verkopen en waar moet men wellicht mee stoppen? Wat betekent dit voor de organisatie en welke eisen stelt dit aan het personeel en andere bedrijfsmiddelen? Wat gaat de organisatie kortom wel en wat niet doen?
Wat heeft GEA communicatielogistiek gedaan?

GEA heeft tijdens verschillende sessies het projectteam, samengesteld uit interne experts, inhoudelijk vormgegeven en begeleid. De verschillende sessies bestonden uit een korte inleiding waarna de deelnemers vervolgens zelf aan de slag gingen om de eigen portfolio in kaart te brengen en de belangrijkste uitdagingen te definiëren. Om het totaalplaatje scherper te krijgen, kregen de deelnemers huiswerk mee. GEA heeft het huiswerk geanalyseerd, gericht vragen gesteld en verwerkt in haar eigen GE-module. Samen met een werkgroep zijn de uitkomsten besproken en verfijnd.


Wat was het resultaat?

De klant heeft inzicht in haar productenportfolio en heeft op hoofdlijnen keuzes gemaakt over de richting die de organisatie op gaat, de producten waarin extra geïnvesteerd gaat worden, inclusief de investeringskaders en de onderdelen waarvan afscheid genomen gaat worden. De organisatie is zó enthousiast over de methodiek dat men dit jaarlijks wil herhalen. Zodoende ontstaat de mogelijkheid om scenario’s te ontwikkelen waarop men periodiek op voort kan bouwen.

• 12 februari 2015

Comments are closed.

UA-57560273-1