Programma management reorganisatie

Voor een grote uitgeverijgroep heeft GEA het programmamanagement verzorgd voor een transitie naar een toekomst bestendige organisatie. 

Wat was de vraag? 

Door tegenvallende omzet en dalende marges werd de uitgeverijgroep gedwongen tot herziening van de strategie en aanpassing van de organisatie hierop. GEA heeft het management geholpen bij het maken van keuzes en het opstellen van een reorganisatieplan. Na goedkeuring van de plannen heeft GEA de aanpak voor een omvangrijke transitie gemaakt.
Wat heeft GEA communicatielogistiek gedaan? 

De organisatie had de uitdrukkelijke wens om de medewerkers maximaal te betrekken in de realisatie van de plannen. GEA heeft voorgesteld om de transitie projectmatig aan te pakken. Een Programmamanager van GEA heeft een programmaplan opgesteld dat bestond uit meerdere projecten (circa 40 projecten). Voor alle projecten zijn voor het grote deel interne projectleiders en projectmedewerkers aangesteld die begeleid werden door de Programmamanager (circa 17 manjaren aan inzet).

De programmamanager zorgde voor structuur, de juiste communicatie naar management en medewerkers, overzicht over de gerealiseerde doelen en afstemming van planning en doelstellingen van de verschillende projecten. Een stuurgroep trad op om maandelijks beslissingen te nemen op basis van voorstellen uit de verschillende projectgroepen. De programmamanager zorgde tevens voor goede aansluiting op actuele ontwikkelingen. Projecten werden waar nodig aangepast of geschrapt als gevolg van deze ontwikkelingen.
Wat was het resultaat? 


De veranderingen waren zo omvangrijk en hadden effect op alle aspecten binnen de organisatie. Door het als Programma aan te pakken gaf de organisatie de gelegenheid om goed grip te houden op de veranderingen, maar ook op de impact op medewerkers binnen de organisatie. De winkel was gewoon open tijdens de verbouwing. Het programma is nog actief, maar de voorgenomen besparingen en veranderingen lopen nog steeds volgens planning.

 

 

 

• 12 februari 2015

Comments are closed.

UA-57560273-1