Concept Cooking leermethodes

In een drietal programma’s modereert GEA voor een educatieve uitgeverij acceleratorsessies met als doelstelling om snel tot vernieuwende ideeën te komen. Waarbij voor een bestaande methode een groep creatieve en branchevreemde denkers gevraagd wordt voor een creatieve invulling te geven aan de digitale onderdelen, gericht op leerkracht, kind en ouder. Voor een nieuw te ontwikkelen methode worden experts en ervaringsdeskundigen uit de eigen organisatie gevraagd deel te nemen. Voor nieuw te ontwikkelen methodes wordt met onderwijskundigen een zogenaamde ‘bodemplaat’ ontwikkeld: een basismodel van onderwijskundige visies en uitgangspunten.

De uitdagende werkvormen worden steeds bewust geselecteerd en op maat ingevuld, afhankelijk van de gewenste uitkomsten. Een greep:

Strategische keuzes
Deelnemers maken individueel een keuze tussen twee strategische uitersten. Dit doen zij op een horizontale as met behulp van post-its. Dit geeft een visueel beeld van consensus of verdeeldheid met betrekking tot strategische uitgangspunten. In een korte discussie hieropvolgend is het doel om beter op één lijn te komen met de groep.

Concept Cooking
Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen worden in teams verschillende concrete oplossingen geformuleerd. De uitdaging is om dit zo visueel mogelijk te doen. Voor de presentaties naderhand wordt aan ieder team gevraagd een samenvatting van de ideeën te geven in enkele zinnen (een pitch).

User scenario’s
D.m.v. storyboarding worden een aantal scenario’s geschetst voor de verschillende type gebruikers.

Beren schieten
Heel even mogen de deelnemers hun negatieve pet opzetten en ja-maren: welke beren zien zij op de weg? Wat voor beren zijn het? Kleine, grote, gevaarlijke… Welke beren kan de groep alvast van de weg afschieten? En welke beren kunnen kleiner of minder gevaarlijk gemaakt worden? Wat overblijft is inzicht in een realistische set van risico’s en valkuilen, die direct meegenomen kunnen worden in het maken van een plan van aanpak voor het ontwikkeltraject.

bodemplaat

Resultaat is steeds een door de betrokken medewerkers gedragen visie op basis van gezamenlijk ontwikkelde inzichten en uitgewerkte concepten. Ook zijn door de deelnemers de organisatorische consequenties in kaart gebracht en als advies aan de organisatie voorgelegd. Hiermee kan wat bedacht is, ook direct ontwikkeld of in de praktijk gebracht worden.

 

• 12 februari 2015

Comments are closed.

UA-57560273-1