Publicaties

Onderscheidend in klantcontact

Aloys van Balen, 2015

klanttevredenheid_200p

De klant is leidend en dit heeft vergaande consequenties voor het communicatiebeleid van organisaties. Van een integrale benadering is nauwelijks sprake.

In de praktijk blijkt dat juist door de klant centraal te stellen je onderscheidend kunt zijn in de communicatie. Bedrijven en overheden moeten proberen ‘omnipresent’ te zijn: met content en aanwezigheid in verschillende kanalen om een dialoog aan te gaan en de conversatie met de klanten te versterken. Langzaam zal er een nieuw evenwicht gevonden worden tussen bestaande en nieuwe (communicatie-) kanalen waarbij de adaptievermogen van de klanten bepalend zullen zijn voor het tempo waarin dit evenwicht gevonden wordt. Organisaties zullen vooral moeten experimenteren om de klant te bewegen de juiste keuzes te maken.

download-32p

 

 

De gemeente in mediatransitie

Aloys van Balen en Karlijn Meijer, 2014

Zowel de informatiebehoefte als de manier waarop informatie wordt aangeboden verandert in rap tempo, terwijl het leveren van relevante informatie een voorwaarde is voor een betrouwbaar imago. Aloys van Balen en Karlijn Meijer vragen zich af of gemeentes wel in staat zijn te voldoen aan de wensen, eisen en behoeften van de burger.

download-32p

De informatiemaatschappij in transitie

Aloys van Balen en Tommy Heijnis, 2013

Zowel de informatiebehoefte als ook de manier waarop informatie wordt aangeboden verandert de laatste jaren in een rap tempo. Het aanbod wordt volledig digitaal, lijkt onuitputtelijk en een groeiend aantal dragers en kanalen biedt niet alleen groot gemak maar tevens ongekende nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Maar is het gemak van al die technologie en nieuwe distributiemogelijkheden er ook daadwerkelijk of neemt de groeiende digitale complexiteit juist de overhand anno 2023? Zijn organisaties van nú in staat om anno 2023 volledig te voldoen aan de informatiebehoeften van een wispelturige markt? Zijn ze nog steeds in staat om voldoende relevantie te kunnen bieden?

download-32p

Informatiemaatschappij2012-cover_200De informatiemaatschappij van 2023

Perspectieven op de nabije toekomst

Dit congresboek is een bundeling van ideeen en inzichten rondom de toekomstige informatiemaatschappij en hoe deze er in 2023 uit zal zien.

Uitgever: GEA consultancy
Auteurs: Geert-Jan van Bussel

Bestellen boek:  1boek.nl
Downloaden e-Book: iPad

 

 

 

opmaak-voor-verandering_200Opmaak voor verandering

Over de kansen en mogelijkheden van ICT voor het vervaardigingsproces van een tijdschrift

Uitgever: Stimuleringsfonds voor de Pers
Auteurs: Michiel de Klein, Patrick Swart en André Knol

 

Een tijdschrift samenstellen, indelen en opmaken is altijd weer een spannend samenspel van vele handen en hoofden die elk vanuit hun eigen expertise en kunde zorgdragen voor weer een prachtige nieuwe editie.

‘Opmaak voor verandering’ gaat over de kansen en mogelijkheden die ICT biedt om het vervaardigingsproces van een tijdschrift sneller, transparanter, goedkoper en makkelijker laten verlopen. De grote tijdschriftenuitgevers hebben redactionele professionalisering door ICT inmiddels omarmt. Redactionele professionalisering is echter voor alle tijdschriftenuitgevers zeer de moeite waard om aandacht aan te geven.

‘Opmaak voor verandering, over de betekenis van redactionele automatisering voor tijdschriftenuitgevers’ biedt veel praktische informatie over het uitgeefproces, beschikbare technologie, aanbieders en cases, kosten en opbrengsten, maar biedt zeker ook concrete tips en handvatten voor implementatie. Deze uitgave is daarmee onmisbaar voor al die uitgevers die zich opmaken voor verandering.

U kunt ‘Opmaak voor verandering’ bestellen door een mail te sturen naar gea@gea.nl.

massa-is-kassa_200Massa is Kassa

Over oude en nieuwe wetmatigheden in distributie en losse verkoop van tijdschriften

Uitgever: Stimuleringsfonds voor de Pers
Auteurs: Patrick Swart en André Knol

 

In ‘Massa is Kassa’ wordt toegelicht dat in Nederland in totaal een assortiment van ruim 1.400 Nederlandse en 900 buitenlandse tijdschriften aangeboden wordt in zo’n 9.500 tot 10.000 mainstream verkooppunten, zoals de boekhandel, supermarkten, benzinestations en kleinere tabaks- en gemakswinkels. De auteurs André Knol en Patrick Swart leggen daarbij bloot wat de huidige issues zijn rond de distributie en losse verkoop van tijdschriften. De pluriformiteit van de pers staat onder druk en lijkt onomkeerbaar, gegeven de dominante economische wetmatigheden (kosten, opbrengsten, ruimte en positie) in het tijdschriftenschap. Veel titels zijn niet of zeer beperkt beschikbaar via de losse verkoop. Het schapruimtegevecht wordt steeds heviger.

 

De auteurs komen in het boek tot de conclusie dat een virtueel tijdschriftenschap een oplossing in deze problematiek kan geven. Het virtuele tijdschriftenschap biedt zowel uitgevers als adverteerders niet alleen een geheel nieuw kanaal, maar ook een geheel nieuw businessmodel. Een virtueel schap zou wel eens een aardverschuiving kunnen betekenen voor tijdschriftenland. In de perspresentatie wordt dit concept tastbaar gemaakt. Vanzelfsprekend wordt toegelicht wat de impact zal zijn op de nabije toekomst. De eerste initiatieven zijn inmiddels genomen.

Een virtueel tijdschriftenschap is een oneindig groot schap met een pluriform aanbod van nationale en internationale titels. Op basis van gebruikersbehoeften en zoekmogelijkheden is het toegankelijk en zijn tijdschriften vindbaar voor elke behoefte, elk onderwerp, thema, moment of interesse. Door tagging van de titel, de editie, artikel of onderwerp van het tijdschrift wordt het aanbod gekoppeld aan de vraag c.q. behoefte van de eindgebruiker. Het tijdschrift wordt uit voorraad, on demand geprint of digitaal zoals pdf, mobiel of e-paper geleverd (sneller op de deurmat dan een abonnement). Het virtuele tijdschriftenschap zou daarmee een nieuwe impuls kunnen geven aan de groei van tijdschriften en advertenties. Adverteerders kunnen tegen een zeer laag bedrag in oplage één op basis van de klantgegevens hun advertentieruimte inkopen in een willekeurige mainstream- of nichetitel. Marketing, productie en distributie worden collectief georganiseerd. Het virtuele tijdschriftenschap gaat de gehele keten aan, van uitgever tot adverteerder, van producent tot postverzender en van distributeur tot retailer.

on maart 25 • by

Comments are closed.

UA-57560273-1